Vytlačiť

Ľudový tanec

Ľudový tanec

Vyučujúca: Mgr. Daniela Kováčová

V predmete ľudový tanec deti získavajú tanečné zručnosti z týchto folklórnych oblastí Slovenska: zemplínska tanečná oblasť, liptovská tanečná oblasť, horehronská tanečná oblasť, detvianska tanečná oblasť a myjavská tanečná oblasť. Pri škole pôsobí detský folklórny súbor Lastovičky. Predmet ľudový tanec je úzko spätý s predmetom hudobná príprava, v ktorom žiaci získavajú inštrumentálne
(zobcové flauty, píšťalky) a spevácke zručnosti.