Vytlačiť

HUDOBNO-TANEČNÝ ODBOR

I. stupeň

4-5 ročné deti (bez dotácií)
1x45 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 24,00 € (1 x 45 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 60,00 €

prípravný ročník (5-6 ročné deti)
2x45 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 16,00 € (2 x 45 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 40,00 €

1. a 2. ročník
2x60 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 16,00 € (2 x 60 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 40,00 €

3. – 8. ročník
3x60 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 24,00 € (3 x 60 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 60,00 € 

II. stupeň

3x60 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 24,00 € (3 x 60 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 60,00 €

HUDOBNÝ ODBOR

BICIE NÁSTROJE

1x70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 24,00 € (1 x 60 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 60,00 €     

GITARA

1x70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 24,00 € (2x45 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 60,00 €

 KLAVÍR/KEYBOARD

1x70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 24,00 € (1x70 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 60,00 €

 SAXOFÓN

1x50 min./týždeň + komorná hra

zápisné 9 €
mesačné školné je 24,00 € (1x60 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 60,00 €    


 II. stupeň v hudobnom odbore

platí pre žiakov vo veku 16 - 25 rokov

1x70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 28,00 €
štvrťročný poplatok je 70,00 €