Vytlačiť

HUDOBNO-TANEČNÝ ODBOR

I. stupeň

4-5 ročné deti (bez dotácií)
1x45 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 21,00 € (1 x 45 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 52,50 €

prípravný ročník (5-6 ročné deti)
2x45 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 14,00 € (2 x 45 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 35,00 €

1. a 2. ročník
2x60 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 14,00 € (2 x 60 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 35,00 €

3. – 8. ročník
3x60 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 21,00 € (3 x 60 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 52,50 € 

II. stupeň

3x60 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 21,00 € (3 x 60 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 52,50 €

HUDOBNÝ ODBOR

BICIE NÁSTROJE

1x70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 21,00 € (1 x 60 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 52,50 €     

GITARA

1x70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 21,00 € (2x45 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 52,50 €

 KLAVÍR/KEYBOARD

1x70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 21,00 € (1x70 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 52,50 €

 SAXOFÓN

1x70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 21,00 € (1x60 min./týždeň)
štvrťročný poplatok je 52,50 €    


 

 ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH
v hudobnom odbore

platí pre žiakov vo veku 19 - 25 rokov

1x70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 21,00 €
štvrťročný poplatok je 52,50 €