SZUŠ

Lastovičky

Sweet Little Chicks


spotlight
spotlight
spotlight
Vytlačiť

on 14 Jún 2018.

Po

25.06

14,15 – 15,15
3.A.
Vysvedčenie

15,15 – 16,15
5.r.
Vysvedčenie

16,15 – 17,00
P1
Otvorená hodina

17,00 – 18,00
3.B.
Vysvedčenie

18,00 – 19,00
6.&7.r.
Vysvedčenie

Ut

26.06

Koncert pre 5. ZŠ

absolventské
skúšky

absolventské
skúšky 

17,00 – 18,00
NOVÉ DETI

St

27.06

absolventské
skúšky 

absolventské
skúšky

absolventské
skúšky 

Št

28.06

absolventské
skúšky

absolventské
skúšky

absolventské
skúšky

17,00 – 18,00

NOVÉ DETI

18,00 – 19,00

Jednačka

Pi

29.06

14,15 – 15,15

15,15 – 16,15

16,15 – 17,00
Koncert
ZV BIGBAND

17,00 – 18,00
Kremnica

18,00 – 19,00

So

30.06

Jednačka
Rejdová
Gospel

Tarantella
Smieškové

Príchod 10,30
veľké

Príchod 10,45 malé

Koncert
11,30-12,00

Ne

01.07

VÝCHODNÁ
Jednačka

 zraz v škole o 5,15 hod.!!!

Kontakt

HUDOBNO-TANEČNÉ ŠTÚDIO ZVOLEN
súkromná základná umelecká škola
Štefana Moyzesa 5, 960 01 Zvolen
tel. 045/5320 457, 0905 500 830
mail: hts@hts.sk

Kontaktný formulár

Facebook

Nájdete nás aj na:
Facebook aktuálne informácie, oznamy, fotky z vystúpení,...

Odkazy