Vytlačiť


Hra na keyboard
Hra na klavír

Hudba a počítačVyučujúci:
Mgr. art Milan Hric
- klavír, keyboard


UČEBNÝ PLÁN: 

Prípravný ročník: 1x60 min./týždeň (individuálne vyučovanie)

Prvý stupeň (1. časť prvého stupňa):

1. ročník: 2 vyučovacie jednotky, 70 min./týždeň (individuálne vyučovanie)
2. ročník: 2 vyučovacie jednotky, 70 min./týždeň (individuálne vyučovanie)
3. ročník: 2 vyučovacie jednotky, 70 min./týždeň (individuálne vyučovanie)
4. ročník: 2 vyučovacie jednotky, 70 min./týždeň (individuálne vyučovanie)

Prvý stupeň (2. časť prvého stupňa):

1. ročník: 2 vyučovacie jednotky, 70 min./týždeň (individuálne vyučovanie)
2. ročník: 2 vyučovacie jednotky, 70 min./týždeň (individuálne vyučovanie)
3. ročník: 2 vyučovacie jednotky, 70 min./týždeň (individuálne vyučovanie)
4. ročník: 2 vyučovacie jednotky, 70 min./týždeň (individuálne vyučovanie)
Školné pre prvý stupeň je 21,00 €/mesiac