Vytlačiť
Hudobno-tanečné štúdio vo Zvolene je súkromná základná umelecká škola.

Vzniklo v roku 1992 a v roku 1994 bolo zaradené ministerstvom školstva do siete škôl SR. Je členom EMU (asociácia európskych hudobných škôl). V školskom roku 2017/2018 školu navštevuje 218 žiakov. Škola má dva odbory:
  • hudobno-tanečný odbor navštevuje v šk. roku 2017/18 151 žiakov. Hudobno tanečný odbor prijíma deti od 4 rokov.
  • hudobný odbor navštevuje v šk. roku 2017/18 67 žiakov (el. gitara, klavír, hra na keyboard, bicie nástroje, saxofón, hra v kapele, detský spevácky zbor, bigband)

Adresa: Súkromná základná umelecká škola, Štefana Moyzesa 1014/5, Zvolen
tel. 045/5320 457, 0905 500 830