Vyučovanie v čiernej fáze

Zdieľajte nás...

Žiaci prípravného, prvého a druhého ročníka nebudú mať v týždni 15.11.-19.11.2021 vyučovanie. Žiaci 3.-8. ročníka budú mať obmedzené vyučovanie podľa harmonogramu. Toto platí len pre skupinové vyučovanie (tanečná). Žiaci v individuálnej forme vyučovania (klavír, gitara, bicie, saxofón) budú mať prezenčné vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín.


Zdieľajte nás...