Zmeny vo vyučovaní od 12.10.2020

Zdieľajte nás...

– vyučovanie v individuálnych odboroch (gitara, klavír, saxofón, bicie) bude prebiehať prezenčnou formou alebo po vzájomnej dohode online formou
– vyučovanie v skupinových odboroch (tanečná) bude prebiehať dištančne (t.j. domáce úlohy a videoprojekty), online (cez messenger) a prezenčnou formou (individuálne)
– toto sa týka žiakov základných a stredných škôl. Všetky podrobné informácie budú žiaci/zákonní zástupcovia dostávať mailom.


Zdieľajte nás...