2%

Zdieľajte nás...

Na stiahnutie: Vyhlásenie                Potvrdenie o zaplatení dane

Vážení rodičia,

tento rok môžete opäť rozhodnúť, kam budú smerovať dve percentá z Vašich daní. Aj my sa chceme uchádzať o Vašu priazeň a poprosiť Vás o tento podiel z Vašich daní.

Postup krokov na poukázanie 2%

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  2. Z tohto Potvrdenia si viete vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane a zistiť dátum zaplatenia dane
  3. Vypíšte Vyhlásenie
  4. Poslať/doručiť vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do 30.04.2024 (vo Zvolene je to Daňový úrad Zvolen, J. Kozáčeka 2180/38). Takisto ho môžete v zalepenej obálke doručiť k nám do školy.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

  1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane
  2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%.
    Údaje o prijímateľovi:

Názov: Educatio Zvolen

Sídlo: Š. Moyzesa 1014/5, Zvolen, PSČ 960 01

IČO/SID: 35986611/ kolónky SID nechajte prázdne

Právna forma: nezisková organizácia.


Zdieľajte nás...