Klasický tanec

Zdieľajte nás...

Klasický tanec

Vyučujúca: Mgr. Daniela Kováčová

Základnými cvikmi a jednoduchými tanečnými kombináciami rozvíja fyzické dispozície, správne držanie tela a estetický prejav žiaka. Prispieva k lepšiemu zvládnutiu techniky moderného a ľudového tanca. V choreografiách žiaci využívajú aj inštrumentálne zručnosti získané v hudobnej príprave.


Zdieľajte nás...