Bicie nástroje

Zdieľajte nás...

bubeník

Vyučujúci:
Bc. Samuel SujaCieľom vyučovania hry na bicie nástroje je v prvých ročníkoch naučiť sa správne držanie paličiek a pracovať na vyrovnanosti striedavých a zdvojených úderov na malý bubon. Dôležitou súčasťou hry je orientácia v notovom zápise, ktorá je predpokladom dlhodobého napredovania žiaka. Na dosiahnutie tohto cieľa používame kvalitnú literatúru renomovaných európskych a amerických autorov. V hre na celú súpravu sa zameriavame na základnú koordináciu, hlavne pri hre rytmov beatového a jazzového charakteru. Zvláštna pozornosť je zameraná na správne sedenie pri hre z dôvodov vyvarovania sa zdravotným problémom s chrbticou.

Vo vyšších ročníkoch pracujeme na zdokonaľovaní techniky na malý bubon (vírenie, dvojky, akcenty…), ktorú rozmanitými spôsobmi aplikujeme na celú súpravu, pričom vznikajú náročné i menej náročné rytmické kombinácie, ktoré svojou podstatou predstavujú improvizačné sóla –  dôležitá súčasť hry. Ďalšou dôležitou súčasťou hry, ktorú od začiatku uplatňujeme pri vyučovaní na bicie nástroje, je dynamika.

K hre na bicie nástroje patrí aj hra na melodické bicie nástroje – xylofón, marimba. Rozvíja rytmicko-melodické cítenie žiaka, orientáciu v notovom zápise. Prostredníctvom jednoduchých skladieb klasického alebo jazzového charakteru sa žiaci zoznamujú s jednotlivými hudobnými štýlmi a obdobiami. Zároveň je to vďačná forma verejného sólového prejavu.   Súčasťou výuky hry na bicie nástroje je hra v ansámbli bicích nástrojov a hra v hudobnej skupine (rock, pop, jazz)

UČEBNÝ PLÁN:

Prípravný ročník: 1×60 min./týždeň (individuálna výuka)
1. časť prvého stupňa:
1. ročník: 1×70 min./týždeň (individuálna výuka)
2. ročník: 1×70 min./týždeň (individuálna výuka)
3. ročník: 1×70 min./týždeň (individuálna výuka)
4. ročník: 1×70 min./týždeň (individuálna výuka)
2. časť prvého stupňa):
1. ročník: 1×70 min./týždeň (individuálna výuka)
2. ročník: 1×70 min./týždeň (individuálna výuka)
3. ročník: 1×70 min./týždeň (individuálna výuka)
4. ročník: 1×70 min./týždeň (individuálna výuka)

Súčasťou výuky hry na bicie nástroje je hra v ansámbli bicích nástrojov a hra v školskom orchestri.
Zdieľajte nás...