Jazzový tanec

Zdieľajte nás...

Vyučujúca: Mgr. Daniela Kováčová

Jazzový tanec

Jazzový (džezový) tanec je v zásade mestský ľudový tanec, ktorý sa vytvoril historickým vývinom v USA. Vznikol na základe afroamerických tancov, ktoré sa vývojom obohacovali a prelínali s európskymi tancami. Charakteristické znaky džezového tanca (polycentrika, polyrytmika, centrifugálnosť, spätosť s hudbou, improvizácia, individuálny pohybový štýl) sa kryjú s charakteristikami afroamerického tanca, ktorý je jadrom jazzového tanca. Na jeho vývoj neskôr vplývali iné tanečné techniky (klasický tanec, americký moderný tanec, nemecký výrazový tanec, tance ďalekého východu) a mnohí významní pedagógovia a choreografi (Jack Cole, Jerome Robins, Pearl Primus, Alvin Ailey, Gus Giordano, Luigi, Matt Mattox).
Džezový tanec sa v súčasnosti využíva v choreografiách muzikálov a vyučuje sa na rôznych stupňoch umeleckých škôl a v tanečných skupinách. Jeho technika a systém výučby je vypracovaný a zapísaný viacerými autormi.


Zdieľajte nás...