O škole

Zdieľajte nás...

Hudobno-tanečné štúdio vo Zvolene je súkromná základná umelecká škola.

Vzniklo v roku 1992 a v roku 1994 bolo zaradené ministerstvom školstva do siete škôl SR. Je členom EMU (asociácia európskych hudobných škôl). V školskom roku 2019/2020 školu navštevuje 182 žiakov. Škola má dva odbory:

  • hudobno-tanečný odbor navštevuje v šk. roku 2019/20 130 žiakov. Hudobno tanečný odbor prijíma deti od 4 rokov.
  • hudobný odbor navštevuje v šk. roku 2019/20 52 žiakov (el. gitara, klavír, bicie nástroje, saxofón, hra v kapele)

Adresa: Súkromná základná umelecká škola, Štefana Moyzesa 1014/5, Zvolen
tel. 045/5320 457, 0905 500 830


Zdieľajte nás...