Hra na klavír / keyboard

Zdieľajte nás...

Hudba a počítač

Vyučujúci:
Bc. Pavol Béreš, DiS. Art.
Mgr. Pavol Kováč
Zuzana Retišáková, Dis. Art.


UČEBNÝ PLÁN: 

Prípravný ročník: 1×60 min./týždeň (individuálne vyučovanie)

Prvý stupeň (1. časť prvého stupňa):

1. ročník: 2 vyučovacie jednotky, 70 min./týždeň (individuálne vyučovanie)
2. ročník: 2 vyučovacie jednotky, 70 min./týždeň (individuálne vyučovanie)
3. ročník: 2 vyučovacie jednotky, 70 min./týždeň (individuálne vyučovanie)
4. ročník: 2 vyučovacie jednotky, 70 min./týždeň (individuálne vyučovanie)

Prvý stupeň (2. časť prvého stupňa):

1. ročník: 2 vyučovacie jednotky, 70 min./týždeň (individuálne vyučovanie)
2. ročník: 2 vyučovacie jednotky, 70 min./týždeň (individuálne vyučovanie)
3. ročník: 2 vyučovacie jednotky, 70 min./týždeň (individuálne vyučovanie)
4. ročník: 2 vyučovacie jednotky, 70 min./týždeň (individuálne vyučovanie)
Zdieľajte nás...