Cenník

Zdieľajte nás...

HUDOBNO-TANEČNÝ ODBOR

Hudobno-tanečná prípravka pre najmenších

4 ročné deti bez dotácií – 1 x 45 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 27,60 € (1 x 45 min./týždeň, poplatok 6,90 € za jednu vyučovaciu jednotku)

5 ročné deti bez dotácií – 2 x 45 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 27,60 € (2 x 45 min./týždeň, poplatok 3,45 € za jednu vyučovaciu jednotku)

I. stupeň

prípravný ročník (5 ročné deti, ktorým zle vychádzajú roky a staršie) – 2 x 45 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 18,40 € (2 x 45 min./týždeň, príspevok 2,30 € na jednu vyučovaciu jednotku)

1. a 2. ročník – 2 x 60 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 18,40 € (2 x 60 min./týždeň, príspevok 2,30 € na jednu vyučovaciu jednotku)

3. – 8. ročník – 3 x 60 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 27,60 € (3 x 60 min./týždeň, príspevok 2,30 € na jednu vyučovaciu jednotku)

II. stupeň – platí pre žiakov vo veku 16-25 rokov

zápisné 9 €
mesačné školné je 24,80 € (2 x 60 min./týždeň, 3,10 € za jednu vyučovaciu jednotku

HUDOBNÝ ODBOR

BICIE NÁSTROJE

1×70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 27,60 € (1 x 70 min./týždeň, príspevok 6,90 € na jednu vyučovaciu jednotku)    

GITARA

1×70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 27,60 € (1×70 min./týždeň, príspevok 6,90 € na jednu vyučovaciu jednotku)

KLAVÍR

1×70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 27,60 € (platí len pre žiakov hudobno-tanečného odboru, 1 x 70 min., príspevok 6,90 € na jednu vyučovaciu jednotku)
mesačné školné je 55,20 € (1 x 70 min., príspevok 13,50 € na jednu vyučovaciu jednotku)

 SAXOFÓN

1×50 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 27,60 € (platí len pre žiakov hudobno-tanečného odboru, príspevok 6,90 € za jednu vyučovaciu jednotku)
mesačné školné je 55,20 € (príspevok 13,80 € na jednu vyučovaciu jednotku)

II. stupeň v hudobnom odbore – platí pre žiakov vo veku 16 – 25 rokov
1×70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 32,00 € (príspevok 8 € na jednu vyučovaciu jednotku)

Školné v každom odbore sa platí za 2,5 mesiaca prevodom na účet


Zdieľajte nás...