Cenník v šk. roku 2023/2024

Zdieľajte nás...

HUDOBNO-TANEČNÝ ODBOR

Hudobno-tanečná prípravka pre najmenších

4 ročné deti bez dotácie – 1 x 45 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 32 € (poplatok 8 € za jednu vyučovaciu jednotku)

prípravka bez dotácie (predškoláci nar. v roku 2018) – 2 x 45 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 32 € (poplatok 4 € na jednu vyučovaciu jednotku)

prípravka s dotáciou (predškoláci nar. v roku 2017 a skôr) – 2 x 45 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 20,00 € (príspevok 2,50 € na jednu vyučovaciu jednotku)

I. stupeň

1. ročník – 2 x 45 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 20,00 € (príspevok 2,50 € na jednu vyučovaciu jednotku)

2. ročník – 2 x 60 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 20,00 € (príspevok 2,50 € na jednu vyučovaciu jednotku)

3. – 8. ročník – 3 x 60 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 30,00 € (príspevok 2,50 € na jednu vyučovaciu jednotku)

II. stupeň

3 x 60 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 30,00 € (príspevok 2,50 € na jednu vyučovaciu jednotku)

HUDOBNÝ ODBOR

BICIE NÁSTROJE

1×70 min./týždeň (prípravka 1×60 min.)

zápisné 9 €
mesačné školné je 30,00 € (príspevok 7,50 € na jednu vyučovaciu jednotku)    

GITARA

1×70 min./týždeň (prípravka 1×60 min.)

zápisné 9 €
mesačné školné je 30,00 € (príspevok 7,50 € na jednu vyučovaciu jednotku)

KLAVÍR

1×70 min./týždeň (prípravka 1×60 min.)

zápisné 9 €
mesačné školné je 30,00 € (platí len pre žiakov hudobno-tanečného odboru, príspevok 7,50 € na jednu vyučovaciu jednotku)
mesačné školné je 50,00 € (príspevok 12,50 € na jednu vyučovaciu jednotku)

SAXOFÓN

1×50 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 30,00 € (príspevok 7,50 € za jednu vyučovaciu jednotku, platí len pre žiakov hudobno-tanečného odboru )
mesačné školné je 50,00 € (príspevok 12,50 € na jednu vyučovaciu jednotku)

II. stupeň v hudobnom odbore – platí pre žiakov vo veku 16 – 25 rokov
1×70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 30,00 € (príspevok 7,50 € na jednu vyučovaciu jednotku)

Školné v každom odbore sa platí za 2,5 mesiaca prevodom na účet


Zdieľajte nás...