Cenník v šk. roku 2022/2023

Zdieľajte nás...

HUDOBNO-TANEČNÝ ODBOR

Hudobno-tanečná prípravka pre najmenších

4 ročné deti bez dotácie – 1 x 45 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 32 € (poplatok 8 € za jednu vyučovaciu jednotku)

5 ročné deti bez dotácie (predškoláci nar. do 31.8.2017) – 2 x 45 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 32 € (poplatok 4 € na jednu vyučovaciu jednotku)

5 ročné deti s dotáciou (predškoláci nar. po 1.9.2016) – 2 x 45 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 18,40 € (príspevok 2,30 € na jednu vyučovaciu jednotku)

I. stupeň

1. a 2. ročník – 2 x 60 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 18,40 € (príspevok 2,30 € na jednu vyučovaciu jednotku)

3. – 8. ročník – 3 x 60 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 27,60 € (príspevok 2,30 € na jednu vyučovaciu jednotku)

II. stupeň

3 x 60 min./týždeň
zápisné 9 €
mesačné školné je 27,60 € (príspevok 2,30 € na jednu vyučovaciu jednotku)

HUDOBNÝ ODBOR

BICIE NÁSTROJE

1×70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 27,60 € (príspevok 6,90 € na jednu vyučovaciu jednotku)    

GITARA

1×70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 27,60 € (príspevok 6,90 € na jednu vyučovaciu jednotku)

KLAVÍR

1×70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 27,60 € príspevok 6,90 € na jednu vyučovaciu jednotku)

SAXOFÓN

1×50 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 27,60 € (platí len pre žiakov hudobno-tanečného odboru, príspevok 6,90 € za jednu vyučovaciu jednotku)
mesačné školné je 55,20 € (príspevok 13,80 € na jednu vyučovaciu jednotku)

II. stupeň v hudobnom odbore – platí pre žiakov vo veku 16 – 25 rokov
1×70 min./týždeň

zápisné 9 €
mesačné školné je 27,60 € (príspevok 6,90 € na jednu vyučovaciu jednotku)

Školné v každom odbore sa platí za 2,5 mesiaca prevodom na účet


Zdieľajte nás...