Hra v súbore

Zdieľajte nás...

Hra v súbore

Vyučujúci:
Martin Novák, DiSart

Hra v súbore je sú časťou predmetu hra na gitare. Hlavným cieľom hry v súbore je rozvíjať schopnosť kolektívnej hry. Prostredníctvom praktickej hry hudobníci aplikujú svoje poznatky z hudobnej teórie, harmónie, intonácie a rytmickej oblasti. Okrem toho sa zameriavame na rozvoj hudobnej pamäti, sluchovej analýzy, improvizácie a  interpretácie aranžovanej a improvizovanej hudby.

Rozvoj mladých hudobníkov a hudobníčok orientujeme na ich uplatnenie v amatérskej alebo profesionálnej hudobnej oblasti. Rozvíjame schopnosť „muzicírovať“, či už pri „táboráku“, alebo v hudobných skúšobniach, nahrávacích štúdiách či koncertných pódiách. Pracujeme so sebauvedomovaním si predstáv jednotlivých hudobníkov a s ich skutočnými interpretačnými a technickými možnosťami s cieľom reálne rozpoznávať a smerovať vlastný hudobný rozvoj.  

Prakticky pracujeme s dynamikou, farbou zvuku jednotlivých nástrojov a najmä celku.
Dôležitým prvkom je práca s tempom a rytmom, čo je primárny predpoklad spoločného hrania. 
Orientujeme sa na základné hudobné žánre populárnej hudby a ich najcharakteristickejšie prvky, napríklad rock n‘ roll, blues, rock, punk, reggae, jazz, bossa nova… . 

Všetky tieto praktické činnosti poukazujú na potreby pri individuálnom rozvoji, cvičení a na
technické prvky, ktoré si treba osvojiť, zdokonaliť a následne aplikovať pri hre v kapele.

K dispozícii je kompletné nadštandardné vybavenie pre bubeníkov, perkusionistov, basgitaristov, gitaristov, klaviristov a spevákov.


Zdieľajte nás...