Koncerty a vystúpenia

Zdieľajte nás...

Kremnické laso

Tradičná súťaž skupín populárnej hudby v Kremnici, 3.5.2023

Novácky talent

Celoslovenská prehliadka ZUŠ-kárskych kapiel, Nováky, 11.5.2023

Koncert žiakov hudobno-tanečného odboru

Hudobné čísla našich žiakov pri príležitosti osláv 70. výročia založenia zvolenského osvetového strediska, DK Podborová, Zvolen, piatok 12.5.2023

Záverečné vystúpenie hudobno-tanečného odboru

Záverečný vystúpenie hudobno-tanečného odboru bude v piatok 26.5.2023 v DK Podborová vo Zvolene

Dni mesta

Hudobno-tanečné vystúpenie našich žiakov na Dňoch mesta Zvolen bude v sobotu 27.5.2023

Jazzové námestie

Jazzové námestie bude v pondelok 12.6.2023 na Nám. SNP vo Zvolene

Verejný koncert gitarového odboru

Záverečný koncert žiakov gitarového oddelenia bude v piatok 16.6.2023 v DK Podborová, Zvolen

Verejný koncert oddelenia bicích nástrojov

Záverečný koncert žiakov oddelenia bicích nástrojov, piatok 16.6.2023, 2023 v DK Podborová, Zvolen.


Zdieľajte nás...