Spev

Zdieľajte nás...

Vyučujúci: 

Zuzana Retišáková, Dis. Art.

Kontakt: 0905 500 830, 5320 457
mail: hts@hts.sk

Hlasová výchova a spev je od šk. roku 2023/2024 samostatný predmet. Zároveň je spev aj súčasťou hudobnej prípravy v hudobno-tanečnom odbore.


V šk. roku 2012/2013 začalo svoju činnosť spevácke teleso (detský a mládežnícky spevácky zbor), ktorého repertoár je orientovaný na tzv. nonartificiálnu hudbu. Inými slovami, ide o hudobný materiál z oblasti „nevážnej“ hudby, nie však folklór (na to máme folklórny súbor), ale hlavne o populárnu hudbu v širšom slova zmysle, t.j. od svojich počiatkov (pre nás od obdobia cca 20-tych rokov 20. storočia) až po dnešok, vrátane súčasných hitov popmusic a rôznych muzikálových melódií.


Zdieľajte nás...