Hudobno-tanečná príprava pre najmenších

Zdieľajte nás...

Úvodné zoznamovacie hodiny začínajú od júna 2023

Bezplatné úvodné zoznamovacie hodiny pre nových záujemcov v hudobno-tanečnom odbore: každý rok v mesiacoch máj a jún noví adepti absolvujú raz do týždňa bežnú vyučovaciu hodinu, na ktorej tancujú, spievajú, hrajú sa rôzne hudobné a pohybové hry, učia sa nové pesničky, hrajú na detských rytmických nástrojoch atď. – klasická hodina, v ktorej deti na vlastnej koži spoznávajú, čo ich čaká a zoznamujú sa s prácou vyučujúcich. Žiaci sú rozdelení podľa veku, štvorročné deti, 5-6 ročné deti. Ak máte záujem, stačí vyplniť prihlášku


Zdieľajte nás...