Hudobno-tanečná príprava pre najmenších

Zdieľajte nás...

Úvodné zoznamovacie hodiny začínajú od mája 2022

Bezplatné úvodné zoznamovacie hodiny pre nových záujemcov v hudobno-tanečnom odbore: každý rok v mesiacoch máj a jún noví adepti absolvujú raz do týždňa bežnú vyučovaciu hodinu, na ktorej tancujú, spievajú, hrajú sa rôzne hudobné a pohybové hry, učia sa nové pesničky, hrajú na detských rytmických nástrojoch atď. – klasická hodina, v ktorej deti na vlastnej koži spoznávajú, čo ich čaká a zoznamujú sa s prácou vyučujúcich. Po absolvovaní týchto hodín sa samé rozhodnú, či v septembri budú pokračovať. Rodičia zvyčajne nie sú prítomní na týchto hodinách – pôsobí to rušivo, deti sa nesústreďujú na prácu. Ak je však dieťa citlivé na zmenu prostredia, rodič môže ostať (teraz to však kvôli pandemickým pravidlám nie je možné). Táto hodina je primárne určená deťom, nie rodičom. Žiaci sú rozdelení podľa veku, štvorročné deti, 5-6 ročné deti. Ak nestihnete prvé hodiny, vôbec to nevadí, môžete sa pripojiť kedykoľvek, učivo v úvodných hodinách je koncipované v nezávislých blokoch (stačí vyplniť prihlášku). 


Zdieľajte nás...