Moderný tanec

Zdieľajte nás...

Moderný tanec

Vyučujúca: Mgr. Daniela Kováčová

Je zameraný na stvárnenie a scénické vyjadrenie rozmanitých námetov, nálad, pocitov alebo príbehov prostredníctvom rôznych techník tanečného umenia adekvátnych detskému veku, vo vyšších ročníkoch s dôrazom na jazzový tanec, ako aj na súčasné trendy (hip-hop). Pôvodné choreografie sú „šité na mieru“ detským tanečníkom podľa ich schopností a zručností.


Zdieľajte nás...