Zmeny vo vyučovaní od 12.10.2020

Zdieľajte nás...

– vyučovanie v individuálnych odboroch (gitara, klavír, saxofón, bicie) bude prebiehať prezenčnou formou alebo po vzájomnej dohode online formou
– vyučovanie v skupinových odboroch (tanečná) bude prebiehať dištančne (t.j. domáce úlohy a videoprojekty), online (cez messenger) a prezenčnou formou (individuálne)
– toto sa týka žiakov základných a stredných škôl. Všetky podrobné informácie budú žiaci/zákonní zástupcovia dostávať mailom.


Zdieľajte nás...

Organizačný poriadok počas pandémie

Zdieľajte nás...

 • rodičia nevstupujú do školy, v prípade potreby sa s vyučujúcimi kontaktujú telefonicky
 • v areáli školy (t.j. za bráničkou) sú rodičia povinní nasadiť si rúško
 • rodičia neprídu do školy (a ani pred školu) skôr, kým neskončí vyučovanie. Jednak sa tým zabráni chaosu na parkovisku a zároveň sa vyhneme stretu rodičov a detí z rôznych skupín
 • po dieťa chodí len jeden rodič alebo iná zodpovedná osoba
 • žiaci dodržiavajú presný čas príchodu a odchodu na vyučovanie podľa rozvrhu hodín (príchod na vyučovanie 5-15 min. pred začiatkom hodiny a bezprostredný odchod z hodiny po skončení vyučovania, rodičia čakajú pred školou)
 • po vstupe do školy si žiak vydezinfikuje ruky s použitím bezdotykového dávkovača pri hlavnom vchode
 • žiak si založí NOVÉ rúško, v ten deň ešte nepoužité (vypraté a vyžehlené), v ktorom absolvuje celú vyučovaciu hodinu. Týka sa to všetkých žiakov.
 • Vyučujúci odmeria žiakom teplotu
 • žiaci si mydlom umyjú si ruky a vydezinfikujú gélom
 • parkovisku pred školou slúži len na krátkodobé parkovanie, na naloženie a vyloženie žiaka, dodržiavajte, prosím, presný čas!
 • na prvú hodinu žiaci prinesú „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“. Tlačivo je na našej stránke
 • v prípade neúčasti na vyučovaní počas celého týždňa žiak opätovne prinesie „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“. Tlačivo je na našej stránke
 • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy


Zdieľajte nás...