Dni mesta 28.5.2022 o 13,00 hod

 1. Možno – 3&4 ročník, 5. ročník, 7.&8. ročník
 2. Plachtince – príchod na nám. o 12,00 hod.
 3. Kuchári a kuchárky – príchod na nám. o 12,50 hod.
 4. Novák 1
 5. Sadze – 3&4 ročník – príchod na nám. o 12,15 hod.
 6. Neapolská Tarantella – 7.&8. ročník – príchod. na nám. o 12,30 hod.
 7. Novák 2
 8. Karneval – 5. ročník – príchod na nám. o 12,45 hod.
 9. komorina bicie (?)
 10. Na gazdovskom dvore – P2 – príchod. na nám. o 13,00 hod.
 11. Šašovia – 1. ročník – príchod na nám. o 13,15 hod.
 12. Uno, Dos, Tres… 2. ročník = Kuchári a kuchárky
 13. Nechtiac
 14. I Feel Pretty