Elektrická a klasická gitara

Zdieľajte nás...

Elektrická a klasická gitara

Vyučujúci:
Martin Novák DiS. Art. – elektrická a akustická gitara

Vyučovanie hry na el. gitare.
Hlavným cieľom vyučovania na el. gitare je dosiahnutie zručností adekvátnych schopnostiam, veku a záujmu žiaka. Koncepcia je postavená na individuálnych plánoch pre jednotlivých žiakov. V plánoch sú zachytené jednotlivé kroky, prostredníctvom ktorých pomaly a systematicky rozvíjame inštrumentálne zručnosti (praktická hra na gitare) a hudobné schopnosti (muzikálnosť) žiaka. Tieto kroky smerujú k poznaniu gitary ako strunového hudobného nástroja a jej možností hry a tvorby zvuku, rozvoju individuálneho hudobného myslenia, rozvoju interpretačných techník, rozvoju improvizácie a efektívnemu prepojeniu získaných teoretických vedomostí s praktickým hraním (hra podľa akordických značiek, pohotová transpozícia atď). Zaujímavou oblasťou je práca s hudobnou technológiou a so zvukom (používanie gitarových efektov, práca s mikrofónom, mixážnym pultom, využitie PC). Súčasťou predmetu hra na gitare je hra v súbore.

UČEBNÝ PLÁN:

Prípravný ročník: 1×45 min./týždeň + 1×45 min. hra v súbore
Prvý stupeň (1. časť prvého stupňa):
1. ročník: 1×70 min./týždeň + hra v súbore
2. ročník: 1×70 min./týždeň + hra v súbore
3. ročník: 1×70 min./týždeň + hra v súbore
4. ročník: 1×70 min./týždeň + hra v súbore
Prvý stupeň (2. časť prvého stupňa):
1. ročník: 1×70 min./týždeň + hra v súbore
2. ročník: 1×70 min./týždeň + hra v súbore
3. ročník: 1×70 min./týždeň + hra v súbore
4. ročník: 1×70 min./týždeň + hra v súboreZdieľajte nás...