Interná zóna

Zdialajte nás...

Stránky v Internej zóne sú chráneným obsahom určeným výhradne pre našich žiakov a ich rodičov.

Prístupové heslo bolo rozposlané mailom na kontaktnú mailovú adresu rodiča uvedenú v prihláške.

Ak Vám heslo nebolo doručené, kontaktujte nás cez Kontaktný formulár alebo priamo mailom na hts@hts.sk


Zdialajte nás...