Voľné pracovné miesta

Zdieľajte nás...

Učiteľ hry na klavír

plný úväzok – nástup 9/2020 (v šk. roku 2020/2021)

Učiteľ hry na saxofóm

znížený úväzok

Nástup od 9/2020

Bližšie informácie: 0905 500 830 Pavol Kováč

žiadosti: pavolkovac@mail.t-com.sk 


Zdieľajte nás...