Voľné pracovné miesta

Zdieľajte nás...

Vyučujúci/a v tanečnom odbore

plný úväzok – nástup 09/2024 (v šk. roku 2024/2025). Požiadavky: príslušné odborné vzdelanie (konzervatórium alebo VŠ), zvládnutie techník ľudového tanca, jazzového tanca a klasického tanca

Bližšie informácie: 0905 500 830 Pavol Kováč

žiadosti: pavol.kovac@centrum.cz


Zdieľajte nás...