Kontakt

Zdieľajte nás...

HUDOBNO-TANEČNÉ ŠTÚDIO ZVOLEN


Súkromná základná umelecká škola
Štefana Moyzesa 1014/5, 960 01 Zvolen
tel. 0905 500 830, mail: hts@hts.sk
IČO: 378 339 79
zriaďovateľ: Mgr. Pavol Kováč

číslo účtu školné:
4008930948 / 7500 ČSOB Zvolen, IBAN: SK9475000000004008930948

číslo účtu pre komerčný styk:
6619020002/1111 UniCredit Bank, IBAN SK0311110000006619020002


Zdieľajte nás...